Dịch vụ
 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Làm đậm

Dịch vụ xin định cư dạng lao động tại Thụy Điển


 

WeSEE cung cấp dịch vụ trợ giúp các doanh nghiệp Việt nam tại Thụy Điển thuê lao động từ nước ngoài sang sinh sống và làm việc tại Thụy Điển. Đây là dịch vụ duy nhất WeSEE đóng vai trò là bên được ủy quyền cho cả hai phía Người lao động và Chủ lao động. WeSEE sẽ thay mặt cả Người lao động và Chủ lao động hoàn thành mọi qui trình giấy tờ và thủ tục cần thiết với Sở lao động, Công Đoàn và Sở Di Dân. Mọi qui trình với Sở Di Dân sẽ hoàn toàn được thực hiện online, đảm bảo quá trình duyệt hồ sơ diễn ra nhanh chóng hơn rất nhiều so với việc Người lao động điền đơn trên giấy và nộp tại Đại Sứ Quán Thụy Điển tại Việt Nam.

Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ này của WeSEE (bao gồm cả chủ lao động và người lao động) sẽ được hỗ trợ tư vấn những kiến thức và thủ tục cần thiết để tối đa hóa khả năng thành công của lần gia hạn định cư tiếp theo cho người lao động.

Những công việc WeSEE sẽ đảm nhận bao gồm:

 

 • Nhận ủy quyền từ Người lao Ä‘á»™ng và Chủ lao Ä‘á»™ng để có thể đại diện cho Người lao Ä‘á»™ng và Chủ lao Ä‘á»™ng thá»±c hiện các thủ tục cần thiết vá»›i công Ä‘oàn có liên quan, Sở lao Ä‘á»™ng (Arbetsförmedlingen) và Sở Di Trú (Migrationsverket).
 • Thay mặt Chủ lao Ä‘á»™ng thá»±c hiện đăng tin quảng cáo tìm người làm trên website của Arbetsförmedlingen trong 10 ngày theo qui định của Migrationsverket
 • Thá»±c hiện anställningserbjudande qua website của Migrationsverket và gá»­i tá»›i công Ä‘oàn có liên quan.
 • Khi nhận được ý kiến từ công Ä‘oàn, hoàn thành các thủ tục còn lại mà Chủ lao Ä‘á»™ng cần thá»±c hiện trong qui trình ná»™p hồ sÆ¡ onine
 • Hoàn thành các thủ tục mà Người lao Ä‘á»™ng cần thá»±c hiện trong qui trình ná»™p hồ sÆ¡ onine
 • Chịu trách nhiệm liên lạc vá»›i Migrationsverket theo yêu cầu của Chủ lao Ä‘á»™ng và Người lao Ä‘á»™ng trong thời gian xá»­ lý hồ sÆ¡
 • Thá»±c hiện kháng cáo nếu cần thiết
 • Thá»±c hiện trách nhiệm bảo mật vá»›i thông tin của khách hàng theo qui định của Pháp luật Thụy Điển 

 

 

Các bài viết khác

•  Dịch vụ xin định cÆ° dạng kết hôn/sống chung tại Thụy Điển