Tin tức
  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Làm đậm

Điều chỉnh của Sở Di Trú trong hướng dẫn thực hiện những thay đổi trong luật nhập cư 2016

Từ ngày 3 tháng 2 năm 2017, Sở Di Trú có sự điều chỉnh trong hướng dẫn thực hiện Luật nhập cư mới (Lag (2016:752), được thông qua vào 21.06.2016 và chính thức có hiệu lực từ 20.07.2016)

Trong sự điều chỉnh này, Sở Di Trú đã NỚI LỎNG qui định về nhà ở. Theo đó, một chỗ ở cho hai người lớn chỉ yêu cầu có ít nhất một phòng và một bếp hoặc góc bếp nhỏ (Thay vìphải có một phòng khách, một phòng ngủ và một bếp hoặc góc bếp nhỏ như trước đây). Nếu có thêm trẻ em, thì phải có thêm phòng, và hai trẻ em dưới tuổi vị thành niên có thể chia sẻ chung một phòng.

Xin lÆ°u ý là sá»± Ä‘iều chỉnh này chỉ có hiệu lá»±c đối vá»›i những hồ sÆ¡ ná»™p từ ngày 3 tháng 2 năm 2017 và sau đó. Đối vá»›i những hồ sÆ¡ ná»™p trÆ°á»›c thời gian này vẫn bị xét duyệt theo Ä‘iều kiện về nhà ở nhÆ° cÅ©.

Nguồn thông tin: http://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fce/1485556063097/MIGRFS

Các bài viết khác

•  HIỂU RÕ HÆ N VỀ YÊU CẦU NHAÌ€ Ở KHI THỰC HIỆN HỒ SÆ  ĐOAÌ€N TUÌ£

•  CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỀU CHỈNH VỀ LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN GIA HAÌ£N GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.

•  HÆ°á»›ng dẫn chi tiết qui trình xin thị thá»±c thăm thân tại Thụy Điển

•  Những thay đổi quan trọng trong luật nhập cÆ° năm 2016

•  Giá»›i thiệu về khóa học SFI (Svenska för invandrare)

•  Giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách của Försäkringkassan