Tin tức
  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Làm đậm

Điều chỉnh của Sở Di Trú trong hướng dẫn thực hiện những thay đổi trong luật nhập cư 2016

Từ ngày 3 tháng 2 năm 2017, Sở Di Trú có sự điều chỉnh trong hướng dẫn thực hiện Luật nhập cư mới (Lag (2016:752), được thông qua vào 21.06.2016 và chính thức có hiệu lực từ 20.07.2016)

Trong sự điều chỉnh này, Sở Di Trú đã NỚI LỎNG qui định về nhà ở. Theo đó, một chỗ ở cho hai người lớn chỉ yêu cầu có ít nhất một phòng và một bếp hoặc góc bếp nhỏ (Thay vìphải có một phòng khách, một phòng ngủ và một bếp hoặc góc bếp nhỏ như trước đây). Nếu có thêm trẻ em, thì phải có thêm phòng, và hai trẻ em dưới tuổi vị thành niên có thể chia sẻ chung một phòng.

Xin lưu ý là sự điều chỉnh này chỉ có hiệu lực đối với những hồ sơ nộp từ ngày 3 tháng 2 năm 2017 và sau đó. Đối với những hồ sơ nộp trước thời gian này vẫn bị xét duyệt theo điều kiện về nhà ở như cũ.

Nguồn thông tin: http://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fce/1485556063097/MIGRFS

Các bài viết khác

•  HIỂU RÕ HƠN VỀ YÊU CẦU NHÀ Ở KHI THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐOÀN TỤ

•  CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỀU CHỈNH VỀ LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.

•  Hướng dẫn chi tiết qui trình xin thị thực thăm thân tại Thụy Điển

•  Những thay đổi quan trọng trong luật nhập cư năm 2016

•  Giới thiệu về khóa học SFI (Svenska för invandrare)

•  Giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách của Försäkringkassan