Tin tức
 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Làm đậm

Hướng dẫn chi tiết qui trình xin thị thực thăm thân tại Thụy Điển

Hiện giờ, Đại Sứ Quán Thụy Điển tại Việt Nam đã mở trung tâm tiếp nhận thị thực VFS. Như vậy, thay vì phải đến Đại Sứ Quán để nộp hồ sơ xin thị thực, hồ sơ xin thị thực có thể được nộp tại hai địa chỉ sau:

Thành phố HCM: Trung tâm tiếp nhận Thị thực Thụy Điển

Tòa nhà Resco, tầng 4, 94-96 Đường Nguyá»…n Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, 70000 Việt nam.

Điện thoại:0084-8-39390891

Hà Nội: Trung tâm tiếp nhận Thị thực Thụy Điển
Tòa nhà Gelex, tầng 3, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội, 10000, Việt nam

Điện thoai: 0084-4-39729449


1.PHÍ THỊ THỰC

LOẠI THỊ THỰC

PHÍ THỊ THỰC BẰNG EURO

PHÍ THỊ THỰC BẰNG VND

Schengen Thị thực (cho người lớn)

60

1,450,000

Schengen Thị thực (trẻ em từ 6 đến 12 tuổi)

35

850000

Phí thị thực phải được thu bằng tiền mặt việt nam đồng theo tỷ giá hiện tại và có thể thay đổi mà không cần báo trước

 

 • Ngoài phí thị thá»±c, người ná»™p Ä‘Æ¡n phải trả phí dịch vụ của VFS là 700,000 VND cho má»—i hồ sÆ¡ bằng tiền mặt
 • Tất cả các loại phí phải được trả trÆ°á»›c và không hoàn lại
 • Người ná»™p Ä‘Æ¡n có thể lá»±a chọn dịch vụ SMS vá»›i mức phí là 60000 đồng cho má»—i hồ sÆ¡
 • Trẻ em dÆ°á»›i 6 tuổi được miá»…n phí thị thá»±c Schengen ngắn hạn tá»›i Thụy Điển

 

2.HỒ SƠ YÊU CẦU

A. NGƯỜI NỘP ĐƠN

 

 • Đơn xin cấp visa Schengen - phải được Ä‘iền đầy đủ thông tin và có chữ ký của người ná»™p Ä‘Æ¡n. Link tải Ä‘Æ¡n: https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312919/1485556220819/blvisa_119031_en.pdf ((Quý khách copy link ra má»™t cá»­a sổ má»›i để tải Ä‘Æ¡n)
 • Bảng câu hỏi Questionnaire. Link để tải bảng câu hỏi: https://www.vfsglobal.se/vietnam/pdf/Questionnaire_VFS_friends_and_family_110615.pdf  (Quý khách copy link ra má»™t cá»­a sổ má»›i để tải Ä‘Æ¡n)
 • Há»™ chiếu gốc – còn hạn ít nhất 3 tháng sau khi rời khỏi các nÆ°á»›c thuá»™c khối Schengen và phải có ít nhất 2 trang chÆ°a sá»­ dụng.
 • Lệ phí visa
 • Bản sao Sổ há»™ khẩu
 • Bản sao Giấy khai sinh
 • Bản sao Giấy đăng ký kết hôn hoặc ly hôn (nếu có)
 • Giấy chứng nhận gốc của cÆ¡ quan Ä‘ang công tác hoặc tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng (nếu có) - nêu rõ vị trí, thời gian công tác, bảng lÆ°Æ¡ng ba tháng gần nhất, và xác nhận của cÆ¡ quan cho phép người ná»™p Ä‘Æ¡n được nghỉ phép
 • Chủ doanh nghiệp tÆ° nhân hoặc tá»± kinh doanh (nếu phù hợp) –má»™t bản sao giấy đăng k{ kinh doanh và hóa Ä‘Æ¡n thuế của công ty trong 3 tháng gần nhất  Sinh viên (nếu phù hợp) – giấy xác nhận của trường. Nếu người ná»™p Ä‘Æ¡n Ä‘i du lịch trong kỳ nghỉ, cần ná»™p thêm giấy xác nhận của trường về việc người ná»™p Ä‘Æ¡n sẽ theo học trong năm học/học kỳ tiếp theo
 • Nghỉ hÆ°u (nếu phù hợp) - Xác nhận lÆ°Æ¡ng hÆ°u
 • Bằng chứng có đủ tài chính cho toàn bá»™ chuyến Ä‘i (nếu có) – Má»™t bản sao Sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần nhất. Mức sinh hoạt ở Thụy Điển đòi hỏi phải có 450 SEK má»—i ngày cho má»™t người
 • Bằng chứng về mối quan hệ - chứng minh mối quan hệ giữa người ná»™p Ä‘Æ¡n và người mời (ví dụ: Bản sao há»™ khẩu hoặc giấy khai sinh)
 • Bản sao Đặt vé máy bay khứ hồi (người ná»™p Ä‘Æ¡n không nên mua vé máy bay cho đến khi thị thá»±c đã được cấp) - xin lÆ°u { nếu được cấp, thời hạn visa sẽ được dá»±a trên bản sao đặt vé khứ hồi này
 • Bản sao Bảo hiểm du lịch - có giá trị cho tất cả các nÆ°á»›c trong khối Schengen và bao gồm toàn bá»™ thời gian của chuyến Ä‘i, kể cả thời gian quá cảnh. Trị giá bảo hiểm tối thiểu là 30.000 EURO
B. NGƯỜI MỜI
 • Giấy mời gốc (số 241011) - phải là bản gốc và được Ä‘iền đầy đủ thông tin bởi người mời. Link tải: http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba631285c/1460626024243/Inbjudan_241011_eng.pdf
 • Bản sao Personbevis của người mời (Khi đến skatteverket phải trình bày rõ xin personbevis vá»›i mục đích mời người thân sang thăm)
 • Bản sao há»™ chiếu của người mời - cùng vá»›i bản sao các trang thị thá»±c xuất /nhập cảnh vào Việt Nam
 • Giấy phép định cÆ° ở Thụy Điển được cấp gần đây của người mời (nếu có)
 • Bằng chứng có đủ tài chính cho toàn bá»™ chuyến Ä‘i của người ná»™p Ä‘Æ¡n (nếu phù hợp) - nếu người mời há»— trợ tài chính cho cả chuyến Ä‘i , cần cung cấp tài liệu chứng minh tài chính của người mời (ví dụ nhÆ° Giấy xác nhận thu nhập hàng năm, giấy ná»™p thuế, xác nhận lÆ°Æ¡ng hÆ°u hoặc sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần nhất… vv)

 

C. TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI

 

 • Bản sao Giấy khai sinh của trẻ
 • Bằng chứng về sá»± giám há»™/hoặc đồng ý (nếu có) – Nếu người ná»™p Ä‘Æ¡n nằm dÆ°á»›i sá»± giám há»™ duy nhất của cha hoặc mẹ, cần phải ná»™p giấy xác nhận giám há»™. Tài liệu phải là bản gốc và do cÆ¡ quan chức năng của Việt Nam cấp.
 • Nếu Ä‘i du lịch má»™t mình –ThÆ° chấp thuận của cả cha, mẹ hoặc người giám há»™ ná»™p kèm theo bản sao CMTND/há»™ chiếu còn giá trị của cả cha, mẹ hoặc người giám há»™
 • Nếu Ä‘i thăm cha hoặc mẹ - thÆ° chấp thuận có chữ ký của người còn lại và bản sao CMTND/há»™ chiếu hợp lệ
 • Bản sao Sổ há»™ khẩu
 • Xác nhận của trường nÆ¡i trẻ Ä‘ang theo học cho phép trẻ vắng mặt trong thời gian chuyến Ä‘i
 • Bản sao Giấy chứng tá»­ (nếu có) - nếu cha hoặc mẹ đã mất

 

CHÚ Ý: Các tài liệu TRÊN cần được nộp cho Trung tâm VFS Toàn cầu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Thụy Điển vào ngày nộp đơn. Tài liệu bằng tiếng Việt phải được nộp kèm theo bản dịch tiếng Anh do một văn phòng dịch thuật có chức năng dịch và được hợp thức hoá lãnh sự

Nguồn thông tin: https://www.vfsglobal.se/vietnam/Visiting_Family_and_Friends.html

Các bài viết khác

•  HIỂU RÕ HÆ N VỀ YÊU CẦU NHAÌ€ Ở KHI THỰC HIỆN HỒ SÆ  ĐOAÌ€N TUÌ£

•  CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỀU CHỈNH VỀ LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN GIA HAÌ£N GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.

•  Äiều chỉnh của Sở Di Trú trong hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện những thay đổi trong luật nhập cÆ° 2016

•  Những thay đổi quan trọng trong luật nhập cÆ° năm 2016

•  Giá»›i thiệu về khóa học SFI (Svenska för invandrare)

•  Giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách của Försäkringkassan