Về WeSEE

1. Giới thiệu chung về WeSEE

WeSEE là một tổ chức tư vấn, sẵn sàng là người đại diện cho khách hàng hoặc hỗ trợ khách hàng đạt được quyền lợi hợp pháp tại các cơ quan hành chính của nhà nước Thụy Điển, cụ thể trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội (Försäkringskassan), hưu trí (Pensionsmyndigheten) và đặc biệt trong lĩnh vực định cư (Migrationsverket)

WeSEE nhắm tới đối tượng khách hàng là những cá nhân người Việt và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thụy Điển. Mục tiêu của WeSEE là trở thành người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng thông qua chính sách kinh doanh công bằng (cung cấp dịch vụ chất lượng và giá cả hợp lý), chế độ chăm sóc khách hàng chu đáo và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

2. Nghĩa vụ bảo mật

Bảo mật thông tin khách hàng là má»™t nét đặc thù của hoạt Ä‘á»™ng tÆ° vấn, đồng thời là má»™t yếu tố quan trọng góp phần tạo nên uy tín của má»™t tổ chức tÆ° vấn. Cao hÆ¡n nữa, bảo mật thông tin khách hàng còn là má»™t trong những qui tắc đạo đức ứng xá»­ nghề nhiệp và là má»™t trách nhiệm pháp lý. Tât cả các thành viên của WeSEE nhận thức má»™t cách sâu sắc nghÄ©a vụ của cá nhân và của tổ chức trong việc bảo mật thông tin khách hàng. Điều này có nghÄ©a, khách hàng tại WeSEE có quyền tin tưởng rằng:

  • Tất cả thông tin khách hàng (là những thông tin khách hàng đã nói, viết, trao đổi, truyền đạt, tiết lá»™ cho WeSEE hoặc do WeSEE thu thập được bằng các biện pháp hợp pháp trong quá trình giải quyết vấn đề của khách hàng) đều thuá»™c hình thức thông tin bảo mật.

  • Tất cả các thành viên ngoài thành viên sáng lập WeSEE ( nhÆ°: thá»±c tập sinh, người làm hợp đồng) đều phải kí thỏa thuận bảo mật thông tin

3.Quy tắc ứng xử

Tất cả thành viên của WeSEE phải tuân thủ Bộ qui tắc ứng xử của tổ chức bao gồm:

  • Luôn đặt lợi ích của khác hàng lên hàng đầu, không được phép để bất kỳ yếu tố nào mang tính cá nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng, luôn đảm bảo phục vụ khách hàng vá»›i khả năng cao nhất có thể

  • Trung thá»±c và minh bạch trong mọi liên lạc vá»›i khách hàng

  • Phải đảm bảo luôn tuân thủ đúng tất cả luật và các qui định có liên quan

  • Luôn có định hÆ°á»›ng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ vá»›i khách hàng và các đối tác khác dá»±a trên nền tảng là sá»± thấu hiểu, sá»± tin tưởng và sá»± tôn trọng.